A putìa

a putia

Nun cridu ò maluocchiu
ma quannu mi sbalanzai
ad accattari i mura dà putia
nsammadiu!
'na cuppata di sali ruossu
u straminai maduna-maduna
cà sarvu u tràficu di nittari 'n-terra...
costa picca e nenti.


Non credo al malocchio / ma quando mi sbilanciai / a comperare i muri della bottega / non sia mai Dio! / una cartocciata di sale grosso / io sparpagliai tra le mattonelle /Chè tranne l'incombenza di nettare in terra.../costa poco e niente

Back to Top